نمایش یک نتیجه

گلیسرین صنعتی

گلیسیرین یا گلیسرول که به نام 1و2و3-پروپان تری ال نیز شناخته می شود یک الکل سه عاملی است که از پساب واحد های صابون سازی ویا از تجزیه روغنهای گیاهی یا حیوانی بدست می آید. مشخصات فیزیکی: قابل حل در آب، بی رنگ بی بو، ویسکوز ،نقطه جوش بالا و جاذب رطوبت کاربرد ها: صنایع غذایی، دارویی، آرایشی بهداشتی، مراقبت های شخصی و کاربردهای صنعتی در تولید رزینهای آلکیدی.